Rada ds. Integracji Poznańskiego Środowiska Akademickiego

przy Kolegium Rektorów Miasta Poznania

Jan Celichowski

Jan Celichowski

Prof. dr hab.

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu

Prorektor ds. Nauki

 Katarzyna Dziubalska - Kołaczyk

Katarzyna Dziubalska - Kołaczyk

Prof. dr hab.

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Prorektorka ds. nauki
kierująca Szkołą Nauk o Języku i Literaturze

Piotr Goliński

Piotr Goliński

Prof. dr hab.

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Prorektor ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej

Elżbieta Gołata

Elżbieta Gołata

Prof. dr hab.

Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą

Karolina Komasa

Karolina Komasa

Prof. dr hab.

Uniwersytet Artystyczny
im. Magdaleny Abakanowicz
w Poznaniu

Pełnomocnik Rektora ds. ewaluacji jakości działalności naukowej

Andrzej Lesicki (PRZEWODNICZĄCY)

Andrzej Lesicki (PRZEWODNICZĄCY)

Prof. UAM dr hab.

Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

Dyrektor Centrum Integracji i Rozwoju UAM, Wydział Biologii

Tomasz Łodygowski

Tomasz Łodygowski

PROF. DR HAB. INŻ.

Politechnika
Poznańska

Rektor Politechniki Poznańskiej w latach 2012-2020,
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Michał Nowicki

Michał Nowicki

PROF. DR HAB.

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu

Prorektor ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą

Jan Pikul

Jan Pikul

PROF. DR HAB.

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2016-2020,
Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Mikołaj Rykowski

Mikołaj Rykowski

Dr hab.

Akademia Muzyczna im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Poznaniu

Prorektor ds. Projektów
badawczych, promocji i ewaluacji uczelni

Wojciech Sumelka

Wojciech Sumelka

PROF. DR HAB. INŻ.

Politechnika
Poznańska

Prorektor ds. Nauki

Close Menu