KOLEGIUM REKTORÓW MIASTA POZNANIA

Kolegium Rektorów Miasta Poznania (KRMP) – zostało powołane w latach 70 XX wieku – szczycić się zatem może już ponad pół wiekową tradycją. „Kolegium” jest zespołem inicjującym oraz opiniodawczo-doradczym w zakresie wspólnych problemów dotyczących działalności naukowej, dydaktycznej, rozwoju kadr naukowych oraz bazy materialnej szkół wyższych miasta Poznania a także współpracy z władzami Miasta i Regionu.

AKTUALNOŚCI

Podpisanie listu intencyjnego

W dniu 1 października 2021, ośmioro rektorów poznańskich uczelni publicznych złożyło swój podpis pod listem intencyjnym ws. powstania Poznańskiego Uniwersytetu Federacyjnego. List został podpisany przez:–

Więcej »
Close Menu