WŁADZE

KOLEGIUM REKTORÓW MIASTA POZNANIA

W KADENCJI 2020 – 2024

PROF. DR HAB.

MACIEJ ŻUKOWSKI

PRZEWODNICZĄCY
REKTOR UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO
W POZNANIU
PROF. DR HAB.

BOGUMIŁA KANIEWSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
REKTOR UNIWERSYTETU
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W POZNANIU
PROF. DR HAB.

ANDRZEJ TYKARSKI

PRZEWODNICZĄCY
REKTOR UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO
W POZNANIU
Close Menu